cz en
 

KBM news

         ...more »

 

Bezpečnostní projekt roku 2013


Cíl a zaměření soutěže

Cílem vyhlášení této soutěže je stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Pro rok 2013 také vybereme a oceníme bezpečnostní projekt, který v rozvíjejícím se prostředí bezpečnostního průmyslu České republiky vyčnívá nad ostatními svou kvalitou a přínosem oboru.

Soutěž by měla upozornit na manažerské metody, postupy, nadstandardní a netradiční výsledky, kterých svou prací bezpečnostní manažeři dosáhli, a také představit nekonvenční řešení bezpečnostních otázek formou bezpečnostního projektu, který je v naší zemi základem pro další rozvoj uvažování bezpečnostních expertů.

Podmínky pro účast v soutěži
 • soutěž je veřejná, nominace do soutěže mohou podávat právnické osoby, fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, případně další instituce, s jakýmkoliv vztahem i bez vztahu k nominovanému
 • zaslání přihlášky ve formuláři písemně nebo elektronicky
 • přihlášky zasílejte do 31. 3. 2014
 
Soutěžící projekt musí vyhovovat těmto kritériím:

 • jeho příprava či realizace se uskutečnila v období leden až prosinec 2013
 • jedná se o projekt z oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu - lze nominovat projekty ze všech bezpečnostně relevantních oborů jako je např. krizové řízení, business continuity, bezpečnostní technologie, risk management, IT Security, vzdělávání, komplexní bezpečnostní systémy, zaměstnanecká kriminalita, obrana státu aj.
 • vyznačuje se originalitou řešení, inovativností, netradičním systémovým (technologickým) řešením
 • poskytuje komplexní řešení bezpečnosti
 • je pozoruhodný vysokou efektivností, zejména nízkými náklady či vysokými přínosy
 • vyznačuje se mimořádně příznivým společenským dopadem či opakovatelnou využitelností
 • má podíl na kultivaci, úspěšnosti a rozvoji bezpečnostního managementu či průmysl
 • přihláška do soutěže Bezpečnostní projekt roku 2013

Kritéria hodnocení soutěžního projektu
 • inovativnost a originalita řešení
 • komplexnost a rozsah projektu
 • ekonomické ukazatele projektu (poměr účinku a vynaložených nákladů)
 • opakovatelná využitelnost
 • případné hodnocení zadavatele
 • zapojení do mezinárodních programů – clusterů
 • zvýšení prestiže bezpečnostního odvětví (Public Meaning)
 • speciální ocenění

 

 HISTORIE: BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT ROKU

 

 • 2012 Místo činu? Domov!! Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava a Mobilní aplikace M2.C HELP, společnost M2.C
 • 2011 konference se neuskutečnila, ani tedy soutěže
 • 2010 Bezpečnostně logistický software, společnost FOXCONN
 • 2009 Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy, Hlavní město Praha
 • 2008 Systém integrované sociální intervence, společnost ABI SPECIAL

 Privaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2015, All Rights Reserved | webdesign,, CMS - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2018.