cz en
 

KBM news

         ...more »

 

Bezpečnostní manažer roku 2013

 
Cíl a zaměření soutěže

Cílem vyhlášení této soutěže je stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Pro rok 2013 také vybereme a oceníme bezpečnostní projekt, který v rozvíjejícím se prostředí bezpečnostního průmyslu České republiky vyčnívá nad ostatními svou kvalitou a přínosem oboru.

Soutěž by měla upozornit na manažerské metody, postupy, nadstandardní a netradiční výsledky, kterých svou prací bezpečnostní manažeři dosáhli, a také představit nekonvenční řešení bezpečnostních otázek formou bezpečnostního projektu, který je v naší zemi základem pro další rozvoj uvažování bezpečnostních expertů.

Podmínky pro účast v soutěži
 • soutěž je veřejná, nominace do soutěže mohou podávat právnické osoby, fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, případně další instituce, s jakýmkoliv vztahem i bez vztahu k nominovanému
 • zaslání přihlášky ve formuláři písemně nebo elektronicky
 • přihlášky zasílejte do 31. 3. 2014

Bezpečnostní manažer roku

Soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím:

 • je manažerem / ředitelem / odborníkem v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu, a to v soukromém nebo státním podniku, družstvu nebo subjektu jiné právní formy, který má sídlo v EU
 • působí v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu nejméně 3 roky
 • má vysoký stupeň kvalifikace ve svém oboru
 • vyznačuje se invenčním myšlením v bezpečnostním oboru
 • má osobní podíl na kultivaci, úspěšnosti a rozvoji bezpečnostního managementu či průmyslu
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání na českém i zahraničním trhu
 • vyhovuje veškerým legislativním požadavkům kladeným na obor bezpečnosti (např. nesmí mít záznam v Rejstříku trestů)
 • může být členem sdružení ASIS International
 • musí být občanem EU a působit v rámci EU

 

HISTORIE: BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER ROKU
 • 2012  Ing. Martin Bílek, bezpečnostní ředitel ČEPS
 • 2011  konference se nekonala, tudíž ani soutěž
 • 2010  Ing. Jaromír Průša, Risk & Security Manager AHOLD Česká republika a. s.
 • 2009  Ing. Marek Pour, Security Manager CZ/SK Coca - Cola HBC Česká republika s. r. o.
 • 2008  Dr. Oldřich Krejčí,  ředitel odboru technické správy a bezpečnosti J & T Bank
 • 2007 
 • 2006  Ing. Petr Lédl, Head of Security Department Raiffeissen bank


Privaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2015, All Rights Reserved | webdesign,, CMS - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2018.