cz en
 

KBM news

         ...more »

 

Bezpečnostní diplomová práce

Registrace

Cíl a zaměření soutěže


Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu ASIS International ČR pořádá soutěž o nejlepší „Bezpečnostní diplomovou práci“ v oblasti Bezpečnostního managementu. Cenu ASIS mají možnost získat ti studenti, kteří se ve své práci zabývají problematikou související s hlavním tématem konference KBM 2014, kterým je "Lidský faktor v bezpečnosti". Datum obhajoby práce není limitované.


Odměna pro autora nejlepší práce je týdenní stáž v jedné z největších českých bezpečnostních agentur v Praze (pro mimopražské studenty bude zajištěno ubytování v Praze). Dále bude s výhercem vytvořen rozhovor do Security Magazínu a jiných bezpečnostních periodik. Cena soutěže bude vyhlášena v rámci 10. ročníku mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2014 (KBM2014), kde výherce soutěže má vstup zdarma a mimo jiné má možnost navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli.


Hlavním cílem této soutěže je:


upozornit na nejlepší absolventy/studenty,
• navázat kontakt s budoucími zaměstnavateli,
• podnítit aktivní debatu o oblasti bezpečnosti managementu
• přispět k lepšímu propojení akademické a podnikatelské sféry.


Práce jsou hodnoceny podle následujících kritérií:


• aktuálnost tématu,
• způsob zpracování (logičnost, struktura, exaktnost, provázanost, úplnost, tvořivost),
• využití cizojazyčné literatury,
• praktická realizovatelnost a ekonomické přínosy v praxi.

 

Registrace do 31. března 2014

 

Historie

2013 Bezpečnostní diplomová práce roku 2013, Vymezení kritické infrastruktury primárně ohrožené projevy nových bezpečnostních fenoménů; autor: Pavel Klučka, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služebPrivaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2015, All Rights Reserved | webdesign,, CMS - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2018.